Văn bản Đảng bộ Dân Chính Đảng

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 120-BC/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng25/01/2022Số 120-BC/ĐU báo cáo tình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2022.
2.Số 27-CV/BTGDUBan Tuyên giáo Đảng ủy06/01/2022Số 27-CV/BTGDU về việc đính chính khẩu hiệu tuyên truyền trong Số 25-CV/BTGĐU (do sơ xuất đánh máy Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân Chính Đảng xin đính chính lại mong các đồng chí thông cảm)
3.Số 26-CV/BTGĐUBan Tuyên giáo Đảng ủy05/01/2022Số 26-CV/BTGĐU về việc đăng ký danh sách dự học lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp đảng năm 2022.
4.Số 25-CV/BTGĐUBan Tuyên giáo Đảng ủy04/01/2022Số 25-CV/BTGĐU về gửi khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Công Sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
5.Số 42-KH/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng31/12/2021Số 42-KH/ĐU kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.
6.Số 357-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng31/12/2021Số 357-CV/ĐU về việc nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.
7.Số 12-CTr/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng30/12/2021Số 12-CTr/ĐU chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác Dân vận.
8.Số 23-KH/BTGĐU Ban Tuyên giáo Đảng ủy27/12/2021Số 23-KH/BTGĐU kế hoạch về công tác khoa giáo năm 2022.
9.Số 351-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng24/12/2021Số 351-CV/ĐU về việc không tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 (có lỗi do đánh máy thông cảm lấy file này dùm cám ơn)
10.Số 41-KH/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng24/12/2021Số 41-KH/ĐU kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.