Văn bản Đảng bộ Dân Chính Đảng

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 25-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng28/10/2020Số 25-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (do bị lỗi lấy File này).
2.Số 25-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng23/10/2020Số 25-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không gửi văn bản giấy).
3.Số 24-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng23/10/2020Số 24-CV/ĐU về việc mở lớp "Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Lý luận Chính trị cho cán bộ, Đảng viên cơ sở, năm 2020" đối tượng 5 (không gửi văn bản giấy).
4.Số 03-TB/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng13/10/2020Số 03-TB/ĐU về việc đăng ký tham dự lớp "Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở, đối tượng 5" năm 2020 (không gửi văn bản giấy).
5.Số 13-CV/BTGĐUBan Tuyên giáo Đảng ủy12/10/2020Số 13-CV/BTGĐU về việc triển khai thực hiện Công văn số 1243-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (không gửi văn bản giấy).
6.Số 15-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng05/10/2020Số 15-CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị BCH mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng ủy trong 9 tháng và đề ra Chương trình công tác Quý IV, năm 2020 (lúc 07 giờ, 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2020).
7.Số 12-CV/BTGĐUBan Tuyên giáo Đảng ủy05/10/2020Số 12-CV/BTGĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 175-KH/BTGTU phối hợp các cơ quan Báo chí truyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (không gửi văn bản giấy).
8.Số 05-BC/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng02/10/2020Số 05-BC/ĐU tình hình thực hiện nhiêm vụ tháng 9 và chương trình công tác thang 10 năm 2020 (không gửi văn bản giấy).
9.Số 13-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng30/09/2020Số 13-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 174-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (không gửi văn bản giấy).
10.Số 08-CV/ĐUĐảng ủy Dân chính đảng24/09/2020Số 08-CV/ĐU về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (không gửi văn bản giấy).