Trong 3 ngày, từ 8 – 11/12/2014, Đoàn khối Dân chính đảng đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội, năm 2014.

    Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đồng chí là bí thư, phó bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Dân chính đảng. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung lý luận nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn – Hội và phong trào thanh niên; Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về giao tiếp, công tác thanh niên, múa hát cộng đồng; Thực hành sinh hoạt trò chơi. Các kỹ năng được hướng dẫn bằng các tình huống cụ thể, gắn với đặc trưng của hoạt động đoàn thanh niên. Các học viên đã được tập huấn cách thức tổ chức buổi họp, buổi sinh hoạt chi đoàn đúng quy định và bổ ích, hấp dẫn, thu hút được đoàn viên tham gia. Với sự hỗ trợ của các anh, chị phụ trách các cán bộ đoàn được hướng dẫn và thực hành tình huống tổ chức các hoạt động tập thể với nhiều trò chơi bổ ích, vui nhộn tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia.
     
Quang cảnh lớp tập huấn
     Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn - Hội về lý luận thực tiễn, một số kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên; góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn và các kỹ năng cần thiết của người cán bộ đoàn để thực hiện tốt vai trò là người đoàn kết, tập hợp thanh niên, là người chèo lái phong trào thanh niên trong mỗi chi đoàn; trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác đặt ra trong thời kỳ mới.
     Qua 3 ngày học tập nghiêm túc kết thúc lớp tập huấn các học viên phải trải qua bài kiểm tra cuối khoá bằng hình thức thực hành các kỹ năng đã được hướng dẫn, 100% các học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội năm 2014.
VPĐU