Thực hiện Kế hoạch học tập giáo dục lý luận chính trị năm 2019, trong 04 ngày (từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019), Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đối tượng kết nạp Đảng khoá III năm 2019. Lớp học có 84 học viên là đoàn viên, quần chúng ưu tú của 25 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ.

      Qua Khóa học, các học viên được các đồng chí báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản trong các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… mỗi chuyên đề đều được các đồng chí báo cáo viên lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị phù hợp, gắn với thực tiễn công tác giúp cho các đồng chí học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu, tạo điều kiện hoàn thành tốt bài thu hoạch cuối khóa.

 

Đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng uỷ, trao Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

     Kết thúc lớp học, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng đã cấp 84 Giấy chứng nhận cho các học viên viết thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó loại giỏi có 51 học viên, loại khá có 33 học viên. Ban Thường vụ Đảng uỷ cũng quyết định tặng Giấy khen cho 03 học viên có thành tích học tập xuất sắc trong chương trình khoá học.

Đồng chí Quách Hoàng Hổ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học

     Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng uỷ mong rằng, sau khoá học này, mỗi học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của cơ quan, đơn vị phát động; thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng từng bước trưởng thành cùng với thực tiễn quá trình công tác, mỗi học viên tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau ngày càng thêm giàu đẹp.

Văn Đựng