Trong năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp uỷ đảng đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể đã tạo điều kiện cho công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên của khối hoạt động có hiệu quả. Các cơ sở Đoàn trong khối đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ V, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 –2022 với nhiều hình thức phong phú…. Tiếp tục  đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang cảnh Hội nghị
 
     Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thiết thực, ý nghĩa, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ được tổ chức tốt, hoạt động của các đội, nhóm tình nguyện cộng đồng được duy trì với nhiều hoạt động thông qua “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố; nhân rộng mô hình cổng trường an toàn, đắp nền nhà cho gia đình chính sách, tặng hơn 50 phần quà, trị giá hơn 100 triệu đồng; Tổ chức các hoạt động khám cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người, tẩm thuốc diệt muỗi 200 cái mùng, 06 tấn gạo, hơn 2.000 phần quà, khoan tặng 30 giếng nước, 35 bồn chứa nước, cấp hơn 400 thẻ BHYT, xây cất 02 căn nhà, sửa chữa 02 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính chính sách tổng trị giá trên 900 triệu đồng; Đầu năm học 2017 – 2018, các cơ sở Đoàn tặng hơn 60.000 quyển tập, hơn 4.000 cây viết, 401 xe đạp, 214 suất học bổng, 105 bộ công cụ, 50 cái cặp cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 700 triệu đồng...
 
Đ/c Đào Chí Dũng, Phó Bí thư Đoàn khối Báo cáo công tác Đoàn – Hội và PTTN năm 2017
 
     Bên cạnh đó, Đoàn Khối đã thể hiện tinh thần xung kích trong thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc’’ và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp’’.
     Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2018, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022; Theo đó, các cơ sở Đoàn trong khối phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.
 
Đ/c Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc.

Đ/c Lê Chí Linh, Bí thư Đoàn khối trao Giấy khen cho các cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc.
 
     Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm 2017 đã được Tỉnh đoàn và Đoàn khối tuyên dương, khen thưởng.
VPĐU