Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền và nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; từng bước giảm thiểu nhu cầu sử dụng tiến tới kiểm soát và không tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá góp phần hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, tử vong có liên quan đến thuốc lá và tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp  trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và nêu cao ý thức giữ gìn sức khỏe của mỗi người.

     Tham dự có 16 đội thi đến từ các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối với hình thức thi sân khấu hoá lồng ghép các loại hình nghệ thuật được thể hiện qua 02 phần thi: kiến thức và tự giới thiệu xoay quanh các nội dung về những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phản ánh thực trạng hút thuốc lá trong cộng đồng, tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe mọi người và các biện pháp, sáng kiến để phòng, chống tác hại của khói thuốc lá trong cộng đồng.
 
Phần thi kiến thức


Phần thi tự giới thiệu
 
     Thông qua hội thi nhằm nâng cao công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên trong khối nói riêng và đoàn viên thanh niên tỉnh Cà Mau nói chung, tuyên truyền những thông điệp bổ ích, những kiến thức về tác hại của thuốc lá và các bài học kinh nghiệm để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội trước sự nguy hiểm về tác hại của thuốc lá./.
 
VPĐU