Trong năm 2018 với quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân Chính Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên năm 2018 mang lại kết quả tương đối toàn diện; với nhiều nội dung phong phú, đa dạng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động phong trào được chú trọng về chất lượng mang tính hành động cao, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo Đoàn viên thanh niên và yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội. Nổi bật trong các mặt công tác đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đoàn; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp ngày càng cao. Nhiều phong trào hành động đã được cụ thể hóa bằng những nội dung, giải pháp thiết thực nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên thanh niên hăng say lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua các phong trào hành động, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, phát triển; Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đoàn khối Dân Chính Đảng đã đạt được trong năm 2018. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Đoàn khối cần thẳng thắn nhìn nhận và tập trung đề ra những biện pháp khắc phục những mặt hạn chế trong năm như: hoạt động được diễn ra nhiều nhưng vẫn mang tính dàn trải chưa mang tính trọng điểm; Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trước những dư luận, những diễn biến trong và ngoài nước còn hạn chế; Mức đánh giá chất lượng của Đoàn khối trong năm chưa cao.

     Đồng chí Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị Đoàn khối Dân Chính Đảng trong năm 2019 phải bám sát vào bộ tiêu chí của Tỉnh đoàn đề ra; chú trọng vào việc nâng cao ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên và phải có sự liên hệ, sâu sát với các Ban Tỉnh đoàn để được kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

     Tại Hội nghị, nhằm biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động; nhân rộng nhiều mô hình hoạt động hay, có ý nghĩa. Tỉnh đoàn đã khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân; Ban Thường vụ Đoàn khối tặng cờ thi đua cho 03 khối và giấy khen cho 10 tập thể có thành tích thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

 Văn Đựng

Đ/c Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đ/c Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy tặng cờ cho các Khối thi đua có thành tích xuất sắc