Trong Quý I năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối cùng với các cơ sở Đoàn trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả, chỉ tiêu như các chương trình, kế hoạch đề ra. Các chương trình hoạt động như Mừng Đảng – Mừng Xuân, Tháng Thanh niên, các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các cấp bộ Đoàn trong Khối hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, các hoạt động của Đoàn, Hội đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu của các cấp bộ Đoàn.

Đồng chí Đào Chí Dũng, Phó Bí thư Đàon khối báo cáo công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019

          Có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, hành động vì môi trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, có nhiều hoạt động hưởng ứng và làm theo hiệu quả; các phong trào xung kích và đồng hành được triển khai rộng rãi, hỗ trợ, giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên và được cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao; các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng được tổ chức có hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng đúng mức trong 03 tháng đầu năm toàn Khối kết nạp được 52 đoàn viên mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường và ngày càng có chất lượng hơn cụ thể đã giới thiệu được 144 đoàn viên ưu tú và có 49 đồng chí được kết nạp Đảng.

       Trong quý II năm 2019, Đoàn Khối Dân Chính Đảng sẽ tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, ôn lại truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt, Đoàn khối tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn tổ chức đại hội theo đúng điều lệ đoàn quy định. Tiến hành việc sáp nhập Đoàn khối Đoàn khối Doanh nghiệp vào Đoàn khối Dân Chính Đảng theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Văn Đựng