Số 13-CV/BTGĐU về việc triển khai thực hiện Công văn số 1243-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (không gửi văn bản giấy).

Số hiệu:

Số 13-CV/BTGĐU

Ngày ban hành:

12/10/2020

Loại công báo:

Ban Tuyên giáo Đảng ủy