Số 15-CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị BCH mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng ủy trong 9 tháng và đề ra Chương trình công tác Quý IV, năm 2020 (lúc 07 giờ, 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2020).

Số hiệu:

Số 15-CV/ĐU

Ngày ban hành:

05/10/2020

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng