Báo cáo sơ kết công tác Quý III, Chương trình công tác Quý IV năm 2019

Số hiệu:

số 336-BC

Ngày ban hành:

14/10/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng