Số 73-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Số hiệu:

Số 73-KH/ĐU

Ngày ban hành:

03/10/2019

Loại công báo:

Đảng ủy Dân chính đảng