Đồng chí Lê Văn Dũng, Quyền Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giữ chức Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Đỗ Văn Đồng, Phó giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ.

Đồng chí Huỳnh Kim Ngân, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Dân Chính Đảng  trao quyết cho Bí thư,
Phó Bí thư Đảng uỷ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

      Sau khi phát biểu của đồng chí Huỳnh Kim Ngân, đồng chí Lê Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, hứa cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

TUYẾT PHƯƠNG